Gwarancje dla banków

Skarb Państwa będzie mógł udzielić wsparcia zagrożonym utratą płynności bankom, funduszom inwestycyjnym lub zakładom ubezpieczeń, mającym siedzibę w Polsce zakłada projekt ustawy o udzielaniu przez...

30.10.2008

Marketing w procesie zarządzania

Budownictwo

Mieszkanie podlega tym samym prawom marketingowym, co inne produkty. Deweloperzy, ktrzy chcą utrzymywać przychody na wysokim poziomie, muszą wypracować a następnie wprowadzić w życie indywidualne...

30.10.2008

Zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie budowlanej

Budownictwo

Wraz z rozwojem gospodarki, realizowane inwestycje stają się coraz bardziej skomplikowane technicznie i wymagają coraz większych nakładw, uczestnicy procesu budowlanego muszą coraz staranniej...

30.10.2008

Prawnicy chcą lepiej znać finanse

Aż 90% użytkowników sekcji Manager+, w portalu Pracuj.pl, odpowiedziało, że wiedza z zakresu finansów jest niezbędna do efektywnego zarządzania firmą. Finanse to również dziedzina, którą lepiej...

29.10.2008

Cisco (cz. 1) – Najlepszy Pracodawca 2008 roku

HR

Rozmowa z Małgorzatą Gałecką, Dyrektorem ds. Personalnych w firmie Cisco Sytems Poland Sp. z o.o. oraz Regionalnym Dyrektorem ds. Personalnych dla krajw bałtyckich. Firma Cisco została laureatem I...

29.10.2008

Prawnicy chcą lepiej znać finanse

Aż 90% użytkowników sekcji Manager+, w portalu Pracuj.pl, odpowiedziało, że wiedza z zakresu finansów jest niezbędna do efektywnego zarządzania firmą. Finanse to również dziedzina, którą lepiej...

29.10.2008

Obowiązek zapewnienia palarni

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z...

29.10.2008

Konsekwencje kryzysu dla rynku mieszkaniowego

Budownictwo

Kryzys na światowym rynku finansowym z pewnością niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla polskiego rynku mieszkaniowego. Sytuacja firm deweloperskich jest dzisiaj zrżnicowana, zaś w najlepszej...

29.10.2008

Ułatwienia w nostryfikacji

Znaczące ułatwienia i poszerzenie grup osób zwolnionych z obowiązku nostryfikacji dyplomu zagranicznego wprowadza zmiana rozporządzenia w tej sprawie podpisana przez minister Barbarę Kudrycką.

29.10.2008

Rośnie liczba bankructw w budownictwie

Budownictwo

W ostatnim czasie rośnie liczba firm, ktre nie regulują w terminie swoich zobowiązań finansowych. Przedsiębiorstwa, spodziewając się pogorszenia sytuacji na rynku, prbują w ten sposb zatrzymać jak...

28.10.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski