Napisała o tym pierwsza "Gazeta Wyborcza" Radom" w artykule pt. "Wojewoda pyta ile zarabia żona radnego" z 27 grudnia br. Tymczasem w oświadczeniu rozesłanym do mediów przez Ivettę Biały, rzecznika prasowego wojewody mazowieckiego można przeczytać, że  wojewoda Jacek Kozłowski nie oczekuje, ani nigdy nie żądał podawania w oświadczeniach majątkowych samorządowców informacji o dochodach uzyskanych przez ich współmałżonków.  - W przygotowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, a rozesłanym na początku grudnia do wszystkich samorządów poradniku  "Jak wypełnić oświadczenie majątkowe" - na str. 5 w rozdziale VI (Ogólne Zasady Wypełniania Oświadczeń Majątkowych) znajduje się bezpośredni zapis: "nie podajemy majątku odrębnego współmałżonka oraz uzyskanych przez niego dochodów". Interpretowanie przytoczonej w rozdziale VII definicji majątku wspólnego jako wymogu informowania o dochodach lub źródłach dochodów współmałżonków jest całkowicie nieuprawnione - pisze rzeczniczka.

 Czytaj także: Wojewoda pyta, ile zarabiają małżonkowie samorządowców