Z dniem 30 listopada 2010 r. najpopularniejszą kategorię cenową zastąpiła kategoria średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży. Ponieważ średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów została obliczona po raz pierwszy, przyjęto, iż podstawą do jej oszacowania na 2011 r. są - wyjątkowo - dane, które były pozyskiwane, w celu ustalenia najpopularniejszej kategorii cenowej, od podmiotów (producenta, importera lub podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów) obowiązanych do sporządzania i przekazywania Ministrowi Finansów informacji o wielkości sprzedaży poszczególnych marek papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie 10 miesięcy (od stycznia do października) danego roku kalendarzowego. Ogłoszenie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów umożliwi ustalenie minimalnej stawki akcyzy. Przypomnijmy, że od dnia 1 stycznia 2011 minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line