Senat za rozszerzeniem ulgi mieszkaniowej

W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ktra przewiduje m.in. zmiany w zakresie preferencyjnego rozliczania dochodw przez osoby samotne wychowujące...

30.10.2008

Gwarancje dla banków

Skarb Państwa będzie mógł udzielić wsparcia zagrożonym utratą płynności bankom, funduszom inwestycyjnym lub zakładom ubezpieczeń, mającym siedzibę w Polsce zakłada projekt ustawy o udzielaniu przez...

30.10.2008

Sprawne organizowanie procesu budowlanego

Budownictwo

Inwestorami muszą być ludzie z dobrym pomysłem i posiadający środki na jego realizację nie koniecznie jednak są to fachowcy budowlani. Żeby mc ocenić czy inwestycja prowadzona jest właściwie, tzn....

30.10.2008

ABC zarządzającego projektem

Budownictwo

Zarządzanie procesem inwestycji budowlanej to, w dużym uproszczeniu, zbir czynności i nakładw zmierzających do stworzenia nowych lub powiększenia istniejących środkw trwałych i osiągnięcia...

30.10.2008

Współpraca wykonawców i podwykonawców na budowach

Budownictwo

Uczestnikami procesu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane są inwestor; inspektor nadzoru inwestorskiego; projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robt. Ustawa...

30.10.2008

Rekomendacja projektu ustawy o ewidencji ludności

29 października, w KPRM odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która uzgodniła większość z projektów zgłoszonych na to spotkanie - m.in. projekt ustawy o...

30.10.2008

Marketing w procesie zarządzania

Budownictwo

Mieszkanie podlega tym samym prawom marketingowym, co inne produkty. Deweloperzy, ktrzy chcą utrzymywać przychody na wysokim poziomie, muszą wypracować a następnie wprowadzić w życie indywidualne...

30.10.2008

Zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie budowlanej

Budownictwo

Wraz z rozwojem gospodarki, realizowane inwestycje stają się coraz bardziej skomplikowane technicznie i wymagają coraz większych nakładw, uczestnicy procesu budowlanego muszą coraz staranniej...

30.10.2008

Prawnicy chcą lepiej znać finanse

Aż 90% użytkowników sekcji Manager+, w portalu Pracuj.pl, odpowiedziało, że wiedza z zakresu finansów jest niezbędna do efektywnego zarządzania firmą. Finanse to również dziedzina, którą lepiej...

29.10.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski