Urząd Zamówień Publicznych poinformował o zmianie numeru konta, na które odwołujący mogą uiszczać wpis od odwołania. Od 1 stycznia 2011 r. wpis należy wpłacać na numer: NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000. Do rozliczeń transgranicznych: (IBAN) PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Na podstawie: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 27 grudnia 2010 r.