Konsekwencje kryzysu dla rynku mieszkaniowego

Budownictwo

Kryzys na światowym rynku finansowym z pewnością niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla polskiego rynku mieszkaniowego. Sytuacja firm deweloperskich jest dzisiaj zrżnicowana, zaś w najlepszej...

29.10.2008

Prawnicy chcą lepiej znać finanse

Aż 90% użytkowników sekcji Manager+, w portalu Pracuj.pl, odpowiedziało, że wiedza z zakresu finansów jest niezbędna do efektywnego zarządzania firmą. Finanse to również dziedzina, którą lepiej...

29.10.2008

Rośnie liczba bankructw w budownictwie

Budownictwo

W ostatnim czasie rośnie liczba firm, ktre nie regulują w terminie swoich zobowiązań finansowych. Przedsiębiorstwa, spodziewając się pogorszenia sytuacji na rynku, prbują w ten sposb zatrzymać jak...

28.10.2008

Henryk Feliks: Gant wstrzymuje inwestycje

Budownictwo

Sprzedaż mieszkań w tym roku stanowi zaledwie 30 proc. ubiegłorocznej sprzedaży. Choć ceny mogą spadać, to ruch na rynku blokuje trudniejszy dostęp do kredytw. Największym problemem jest podniesienie...

28.10.2008

Projekt ustawy zmian w KSH w Sejmie

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi....

28.10.2008

Sędziowie ponownie protestują

Prawnicy

Podczas Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podjęto uchwały ogłaszające ogólnopolską akcję protestacyjną w postaci solidarnego powstrzymania się sędziów od udziału...

28.10.2008

Niewykluczone gwarancje rządu dla banków

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld nie wykluczył w niedzielę, że rząd udzieli bankom gwarancji na pożyczki międzybankowe. Polskie banki są wypłacalne - podkreślali inni politycy, goście programu...

28.10.2008

wiadomości opublikowanej 20 X 2008 r.">Clifford Chance innowacyjną kancelarią
DUBEL wiadomości opublikowanej 20 X 2008 r.

Kancelaria Clifford Chance została nagrodzona przez dziennik Financial Times prestiżową nagrodą dla Najbardziej innowacyjnej europejskiej kancelarii prawniczej 2008....wiadomości opublikowanej 20 X 2008 r.">

28.10.2008

Sędziowie ponownie protestują

Podczas Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podjęto uchwały ogłaszające ogólnopolską akcję protestacyjną w postaci solidarnego powstrzymania się sędziów od udziału...

28.10.2008

Uniwersytet poprawia umowy

Prezes UOKiK przyjęła zobowiązanie Uniwersytetu Warszawskiego do zmiany postanowień umownych naruszających interesy studentów. W umowach, które uczelnia oferowała studentom, znalazło się...

28.10.2008

Euro zamiast złotego?

Rząd przygotował mapę drogową wejścia Polski do strefy euro. Ma ona zostać przyjęta na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów, a następnie przedstawiona prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu podczas Rady...

28.10.2008

Przybywa przestępstw na tle rasistowskim

W Polsce rośnie ilość przestępstw na tle rasistowskim - dowiadujemy się ze specjalnego raportu prokuratury. Na szczęście zwiększa się teżich wykrywalność. Prokuratura twierdzi, że do ścigania takich...

28.10.2008

Mniej przestępstw, nie majstrować w kodeksach

Od początku roku maleje przestępczość. W okresie styczeń - wrzesień 2008 popełniano w Polsce średnio prawie o 250 przestępstw mniej każdego dnia niż w tym samym okresie ubiegłego roku.To dobra...

28.10.2008

Katastrofa budowlana w użytkowanym obiekcie budowlanym

Budownictwo

Zgodne z definicją ustawową zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (pr. bud.) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub...

27.10.2008

MG: eksport ucierpi przez pogorszenie koniunktury

Elementem ryzyka dla rentowności krajowego eksportu jest pogorszenie koniunktury u głwnych partnerw handlowych z unijnego rynku, spowodowane kryzysem na rynkach finansowych - wynika z odpowiedzi...

27.10.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski