Unia więcej zainwestuje w oświatę

Wspieranie kształcenia zawodowego, cyfryzacja szkół i walka z wykluczeniem społecznym - to główne cele, na które przewidziano fundusze unijne w perspektywie finansowej UE. O planach dotyczących...

25.09.2013

Samorządy nagrodzone za skuteczną walkę z grypą

Samorząd terytorialny

23 września 2013 podczas Flu Forum 2013 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uznania dla samorządowych Liderów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Rada...

25.09.2013

Lublin dofinansuje zajęcia dla przedszkolaków

Miasto Lublin sfinansuje w przedszkolach koszty dodatkowych zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz języka angielskiego dla wszystkich chętnych dzieci. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

25.09.2013

Kolejny organ nadzoru finansowego nie jest potrzebny

Ministerstwo Finansów wciąż analizuje uwagi zgłoszone przez zainteresowane instytucje do opublikowanego projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym. Chodzi o utworzenie...

25.09.2013

Mieszkańcy nie muszą się obawiać spalarni odpadów

Środowisko

Pomimo, że spalarnie odpadów należą do jednych z najbardziej ekologicznych instalacji, wielu mieszkańców obawia się ich wpływu na otoczenie. Wobec mieszkańców należy być uczciwym, pokazywać zarówno...

25.09.2013

Wrześniowe uchwały NRPiP

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opublikowała na swojej stronie internetowej wykaz podjętych we wrześniu uchwał przez NRPiP.

25.09.2013

Przebudowa stacji Żyrardów – wkrótce rozpoczęcie prac

Budownictwo

Pod koniec września 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczną przebudowę stacji Żyrardów, znajdującej się na trasie modernizowanej linii Warszawa Łódź. Spółka osiągnęła również porozumienie z...

25.09.2013