Przepisy stanowią, że zapisy kasy rejestrującej muszą być prowadzone zgodnie z prawem. Wadliwe ewidencjonowanie obrotu, a więc m.in. stosowanie nieprawidłowych stawek VAT, może się skończyć wysoką grzywną. – Można jej jednak uniknąć, składając czynny żal – mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy z KNDP. – Polega to na samodzielnym zawiadomieniu organu podatkowego o nieprawidłowościach. W takim wypadku, nawet jeśli na wydanym paragonie będzie np. dotychczasowa stawka 22 proc. zamiast nowej 23, ale sprzedawca zawiadomi o tym urząd i odprowadzi podatek w prawidłowej wysokości, nie musi obawiać się kary.
– Musimy jednak pamiętać o podstawowym warunku czynnego żalu – fiskus nie może się dowiedzieć o stosowaniu starych stawek przed zawiadomieniem – zastrzega ekspert.

Źródło: Rzeczpospolita