Wciąż brak porozumienia w sprawie budżetu USA

Przywódcy Demokratów i Republikanów w Senacie USA, Harry Reid i MitchMcConnell, nie zdołali osiągnąć we wtorek porozumienia w sprawie tymczasowego wznowienia finansowania rządu i podniesienia pułapu...

16.10.2013

MS: decyzja o przeniesieniu nie zadziała wstecz

Minister sprawiedliwości nie może teraz z mocą wsteczną wydać decyzji potwierdzajcych przeniesienie sędziów do innych sądów - stwierdził szef resortu Marek Biernacki w odpowiedzi na sugestię Krajowej...

16.10.2013

Sądy już uchylają wyroki przeniesionych sędziów

Są już pierwsze uchylenia orzeczeń w sprawach, w których orzekali sędziowie przeniesieni na skutek reformy Gowina. Pięć takich rozstrzygnięć zapadło w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, który jest II...

16.10.2013