"Apelacja zamiast kasacji od orzeczeń sądu lekarskiego" – tak uznały trzy senackie komisje.
1 marca br. senatorowie zdecydowali, iż trzeba zmienić zapisy ustawy o izbach lekarskich. Chodzi o wprowadzenie takiego rozwiązania, które zapewni lekarzom oraz innym pracownikom medycznym (pielęgniarkom i położnym, lekarzom weterynarii, farmaceutom i diagnostom laboratoryjnym) rzeczywisty dostęp do sądu. Zdaniem senatorów, korzystniejsze dla ukaranych medyków będzie wprowadzenie apelacji, zamiast dotychczasowej kasacji. Ta ostatnia jest bowiem "środkiem nadzwyczajnym i nie zawsze daje możliwość odwołania się od orzeczeń sądów zawodowych".
Zmiany mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Za wprowadzeniem apelacji jako środka odwoławczego opowiedziało się Biuro Legislacyjne Senatu. W ocenie prawników Biura, "istniejące przepisy mogą być sprzeczne z Konstytucją, która stanowi, że ustawa nie może nikomu zamykać sądowej drogi dochodzenia naruszonych wolności lub praw".
Natomiast przeciwko zmianom wystąpili: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Maria Kowalczyk. Ich zdaniem, funkcjonujące obecnie przepisy są wystarczające i sprawdzają się; w tym trybie rozpatrzonych zostało już kilka spraw.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.rynekzdrowia.pl, 1 marca 2011 r.