Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych banków w dziedzinie finansowania projektów infrastrukturalnych, przedsiębiorstw (project finance, property finance) oraz emisji instrumentów dłużnych. Doradzał przy pierwszej i drugiej emisji listów zastawnych w historii powojennej Polski oraz w pierwszej i drugiej sekurytyzacji wierzytelności. Jest również znany z przygotowywania standardowej dokumentacji ISDA dla banków krajowych, jako członek Zespołu Ekspertów pod auspicjami Związku Banków Polskich. Był konsultant polskiego parlamentu w związku z przygotowywaniem poprawki do Ustawy o Obligacjach.
Rafał Grochowski doradzał m.in. spółce Wrocław Euro 2012 przy kredycie konsorcjalnym na budowę stadionu (500 mln PLN), jak również konsorcjum banków finansujących budowę PGE Arena w Gdańsku (710 mln PLN). Pracował także z ING Bankiem Śląskim przy programie emisji obligacji przez PGE S.A. (10 mln PLN) oraz przy programie publicznej emisji hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez PeKaO Bank Hipoteczny S.A. (2 mld PLN).
Rafał Grochowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Rafał Grochowski