Po ostatniej nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2011 r. o systemie oświaty, samorządy mogą pobierać dodatkowe opłaty dopiero po pięciu godzinach pobytu dziecka w przedszkolu. W tym czasie nauczyciele powinni realizować program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową. Od września tego roku nie może być to już opłata stała pobierana niezależnie od liczby godzin, jakie dziecko przebywa w placówce. Gminy muszą wydać nowe uchwały w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Przy okazji dostosowania ich do nowych przepisów samorządy zamierzają podwyższyć dotychczasowe.
Rodzice nie mają wypływu na wysokość dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w gminnym przedszkolu. Jej wysokość jest ustalana przez radnych, a przepisy ustawy o systemie oświaty nie zawierają górnej granicy jej wysokości. Samorządy różnicują opłaty, kierując się liczbą godzin spędzanych przez dzieci w przedszkolach. Tylko rodzice, których pociechy nie przebywają tam nie dłużej niż pięć godzin, nie ponoszą dodatkowych kosztów. Tych jednak jest niewiele, a gminy niechętnie oferują im miejsca, bo nie wspomagają finansowo utrzymania placówki.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 4.03.2011 r.