Karta Nauczyciela tylko dla tzw. nauczycieli tablicowych, zwiększone o dwie godziny pensum i rezygnacja ze średnich wynagrodzeń - to postulaty strony samorządowej. Zawarte w stanowisku, które zostało przekazane do MEN.
Wśród postulatów jest też uproszczenie systemu wynagrodzeń nauczycielskich oraz wycofanie „niekonstytucyjnych i nielogicznych" zapisów, dotyczących średnich pensji. Płaca nauczyciela miałyby się składać z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy. Zakładana jest również likwidacja dodatków wiejskiego i mieszkaniowego.
Samorządowcy chcą też m.in. zmiany zasad udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia oraz modyfikacji systemu awansu zawodowego. Do zawodu nauczycielskiego miałby trafiać stażysta z przygotowaniem praktycznym potwierdzonym egzaminem. Zaś ostatni stopień awansu - nauczyciela dyplomowanego - byłby tytułem honorowym.
Stanowisko przygotowali przedstawiciele samorządów zasiadający w zespole, pracującym nad nową Kartą Nauczyciela. Ze względu na wagę postulatów w przeddzień plenarnego posiedzenia zostały one zaakceptowane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 3.03.2011 r.