Odszkodowania za szkolenie w footballu

Kluby piłki nożnej mogą domagać się odszkodowania za szkolenie młodych graczy, których wyszkoliły, gdy gracze ci pragną zawrzeć swoją pierwszą umowę w charakterze zawodowego piłkarza z klubem innego...

17.05.2010

Procedury prób według warunków kontraktowych FIDIC

Budownictwo

Zwieńczeniem prac wykonawcy, potwierdzającym właściwe wykonanie robt są prby. Rżnorodność wymagań do robt powoduje, że warunki kontraktowe mogą jedynie określać ramy wymagań, ktre muszą zostać...

17.05.2010

Uchwała w sprawie młodzieżowej rady gminy

Samorząd terytorialny

Wojewoda dolnośląski przyjął w rozstrzygnięciu nadzorczym, że uchwała rady gminy dotycząca młodzieżowej rady gminy jest aktem prawa miejscowego. Nie jest to jednak powszechnie przyjęty pogląd.

17.05.2010

Rekordowa liczba wyroków ETS

Liczba wyroków wydanych w 2009 r. jest jedną z najwyższych w historii Trybunału Sprawiedliwości. Do Trybunału wpłynęło 561 nowych spraw. Średni czas postępowania wynosił ponad 17 miesięcy....

17.05.2010

KIO o cenie rażąco niskiej

Niedopuszczalne jest automatyczne uznawanie cen za rażąco niskie na podstawie wyłącznie arytmetycznego kryterium i odrzucanie ofert poniżej pewnego poziomu - twierdzi Krajowa Izba Odwoławcza przy...

17.05.2010

Radcowie promują dobry wizerunek swojego zawodu

Rynek

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie przygotowała akcję wizerunkową, której celem jest wzmocnienie wizerunku radcy prawnego. Kampania ma charakter pozytywny, co znaczy, że nie jest skierowana...

17.05.2010

UOKiK karze deweloperów łamiących prawa klientów

W ciągu ostatniego półrocza Prezes UOKiK wydała 13 decyzji nakazujących deweloperom zmienić postanowienia umowne, które naruszały interesy konsumentów. Np. pozwalające na podwyższenie ceny lokalu w...

17.05.2010

Byli komisarze UE idą do prywatnego biznesu

Transparency International, międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się walka z korupcją, wyraziła swoje zaniepokojenie faktem, iż czterej byli członkowie komisji Jose Manuela Barroso objęli...

17.05.2010

Zły projekt ustawy o lobbingu?

Według nowego projektu działalnością lobbingową będzie podejmowanie jakichkolwiek prób kontaktu z osobami sprawującymi funkcje publiczne w celu wywarcia wpływu na podejmowane decyzje, bieg inicjatyw...

17.05.2010

Czesław Jaworski naczelnym "Palestry"

Czesław Jaworski został nowym redaktorem naczelnym pisma "Palestra". Zastąpi w pełnieniu tej funkcji Stanisława Mikke, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

17.05.2010

Prawnicy coraz bardziej interesują się arbitrażem

Prawnicy

Arbitraż nie jest w Polsce zbyt popularny. Nie doceniają go jeszcze przedsiębiorcy, ale najgorsze jest to, że nie jest on jeszcze doceniany i propagowany przez polskich prawników - twierdzi Beata...

17.05.2010