Wicepremier zapowiada rozwój e-gospodarki

Rynek

Podpis elektroniczny oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to niektóre propozycje Ministerstwa Gospodarki, które zagwarantują przedsiębiorcom dostęp do...

28.05.2010

Wicepremier zapowiada rozwój e-gospodarki

Rynek

Podpis elektroniczny oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to niektóre propozycje Ministerstwa Gospodarki, które zagwarantują przedsiębiorcom dostęp do...

28.05.2010

Notariat skarży przepisy o aplikacji do TK

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej przepisy o organizacji aplikacji są sprzeczne z konstytucją. KRN zaskarżyła je do Trybunału Konstytucyjnego, a powodem był ostatni nabór, w którym przyjęto ponad...

28.05.2010

Za dużo wypadków w budownictwie

Budownictwo

Podstawowe nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na budowach dotyczyły: niedokonywania przez pracodawcw oceny użytkowanych maszyn pod kątem spełnienia minimalnych...

28.05.2010

Sąd jest związany żądaniem pozwu

W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu. Takie stanowisko zostało zajęte...

28.05.2010

Dwa tysiące zarzutów dla handlarza narkotykami

Wrocławska policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę podejrzewanego o handel środkami odurzającymi przez internet. Zabezpieczono prawie pięć tysięcy tabletek z substancją psychotropową. Zatrzymanemu...

28.05.2010

Radcowie pomagają powodzianom

W związku z klęską powodzi, która dotknęła znaczną część Polski Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła decyzję o udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej osobom poszkodowanym przez tę klęskę żywiołową.

28.05.2010

Usługi, które można nabyć w drodze zapytania o cenę

Samorząd terytorialny

Podmioty zamawiające mogą stosować tryb zapytania o cenę w przypadku zamwień na usługi lub dostawy powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych, ktrych wartość jest mniejsza niż kwoty...

28.05.2010

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców wzrasta

W 2009 roku stwierdzono w Polsce blisko dwukrotnie więcej przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców niż w roku poprzednim. Można z tego wyciągnąć wniosek o rosnącej skali problemu. Ta...

28.05.2010

Senat: UE przekroczyła swoje kompetencje

Senat RP po raz pierwszy w historii wydał negatywną opinię o zgodności z zasadą pomocniczości projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej. Oznacza to, że organy UE przekroczyły swoje kompetencje....

28.05.2010