Takie dane wynikają raportu Najwyższej Izby Kontroli. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16096) poinformowało, że odsetek ten wyliczono, zestawiając liczbę kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe w zakresie wyłącznie transakcji wewnątrzwspólnotowych z liczbą podatników zarejestrowanych w organach podatkowych jako podatnicy VAT-UE, która wynosi blisko 420 tys. podmiotów.
Natomiast realizując działania kontrolne, urzędy skarbowe na grupie zarejestrowanych podmiotów przeprowadziły selekcje i wytypowały do kontroli podmioty, u których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości było największe.

Źródło: Gazeta Prawna