Zgodnie z tą propozycją, np. polski wynalazca będzie mógł zgłosić wniosek patentowy we własnym języku, a ten będzie następnie tłumaczony języków (koszty tłumaczenia zwróci mu Europejski Urząd Patentowy), a potem analizowany w Urzędzie w jednym z trzech języków urzędowych: niemieckim, angielskim lub francuskim. Następnie patent, o ile spełnia odpowiednie wymogi, zostanie zarejestrowany we wszystkich trzech językach urzędowych. Koszty patentu chronionego w całej UE maj spaść dzieki temu do około 700 euro.
KE przewiduje w komunikacie, że po wejściu w życie jej propozycji, koszty proceduralne patentu, obowiązującego we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, nie będą przekraczać 6 200 euro, a koszty tłumaczenia będą stanowić około 10 proc. tej kwoty.

Źródło: euractiv.pl