Sekundi jest międzynarodową siecią współpracy niezależnych firm windykacyjnych, które wymieniają się między sobą informacjami oraz zleceniami. Wszyscy partnerzy zapewniają profesjonalne usługi zarządzania należnościami, doradztwa prawnego oraz wywiadu gospodarczego w oparciu o skuteczne, etyczne i profesjonalne działania w stosunku do klienta.
Grupa Kapitałowa Południe-Zachód została zaproszona do członkostwie w sieci Sekundi po wnikliwej analizie wskaźników ekonomicznych, doświadczeń i osiągnięć kilkudziesięciu polskich firm windykacyjnych obsługujących sektor B2B. - Nasze wyniki zostały ocenione jako najlepsze, a zakres naszych usług najlepiej odpowiadający wymogom sieci - podkreśla Piotr Filosek, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Południe-Zachód.
Naczelną zasadą grupy Sekundi jest, aby w każdym z krajów objętych siecią funkcjonował tylko jeden partner. Firmy tworzące sieć nie realizują same zleceń odzyskania należności za granicą, lecz przekazują je do partnera w kraju, gdzie siedzibę ma dłużnik. - Dzięki temu windykacja jest bardziej skuteczna - mówi Piotr Filosek. - Nasz klient może być pewien, że usługa zostanie wykonana skutecznie przez lokalną firmę, która doskonale zna realia rynku, biegle porusza się w gąszczu miejscowych przepisów prawnych oraz, co bardzo ważne, nie ma problemów językowych w kontaktach z dłużnikiem, co często uniemożliwia windykację prowadzoną zza granicy. To duża szansa zwłaszcza dla polskich firm, które bezskutecznie i często na własną rękę starają się odzyskać dług od partnera zagranicznego - dodaje.

Założoną w 2008 roku sieć Sekundi tworzy obecnie 14 doświadczonych firm partnerskich w 14 krajach Europy, m.in. w Austrii, Belgii, Holandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Sekundi szybko rośnie, pozyskując do współpracy nowe spółki, dzięki czemu do końca 2010 roku z usług windykacji międzynarodowej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).