Rząd przyjął projekt budżetu na 2014 r.

Rząd przyjął w piątek projekt budżetu na 2014 r. Zakłada on, że dochody wyniosą 276 mld 912 mln 22 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 37 tys. zł. W efekcie deficyt ma nie...

27.09.2013

W 2014 r. dług publiczny spadnie do 47,1 proc. PKB

Relacja długu publicznego do PKB spadnie w 2014 r. do 47,1 proc. wobec 54,8 proc. w tym roku - wynika z projektu budżetu na 2014 r. W dokumencie zapisano, że deficyt sektora finansów publicznych...

27.09.2013

Młodzi ludzie nie uczą się, jak pracować

Szkoły nie uczą dzieci współpracy i emptatii, to sprawia, że młodzi ludzie mają problemy ze znalezieniem pracy - donosi Gazeta Wyborcza, opisując dyskusję, która odbyła sie podczas Europejskiego...

27.09.2013

Skazany prezydent Starachowic odwołany z funkcji

Samorząd terytorialny

Prezydent Starachowic został w piątek odwołany z funkcji - poinformował pełniący obowiązki przewodniczącego rady miasta w Starachowicach Jarosław Nowak. Wojciech Bernatowicz został skazany...

27.09.2013

Sędzia Barbara Piwnik ukarana dyscyplinarnie upomnieniem

Prawnicy

Karę upomnienia wymierzył w piątek Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny w Lublinie sędzi Barbarze Piwnik z Warszawy, którą uznał za winną udziału w podjęciu błędnej decyzji procesowej. Decyzja ta...

27.09.2013

Sejm za senackimi poprawkami dotyczącymi akcyzy na gaz

Sejm przyjął w piątek dwie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, które rozszerzają zakres zwolnień z tego podatku. Nowela - implementując regulacje unijne - wprowadza akcyzę na...

27.09.2013

Zmienią się zasady kontaktu zatrzymanego z adwokatem

Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja kodeksu postępowania karnego, precyzującą m.in. gwarancje przysługujące zatrzymanemu podczas kontaktu z adwokatem. W piątek Sejm przyjął jedyną redakcyjną...

27.09.2013

Szkoła nie uczy języków

Poziom kompetencji językowych polskich gimnazjalistów jest jednym z najniższych w Europie 2013; donosi Rzeczpospolita.

27.09.2013