Prawnicy krytykują zmiany w kredycie konsumenckim

Według ekspertów obowiązek podawania standardowych informacji w reklamach objęty został maksymalną harmonizacją według dyrektywy UE, co powoduje, iż implementacja musi mieć charakter niezmieniony....

07.01.2010

Polański pozwał gazetę za naruszenie prywatności

Roman Polański, który przebywa w areszcie domowym w Szwajcarii, pozwał do sądu dziennik "Le Parisien" za opublikowanie prywatnych zdjęć przedstawiających jego samego oraz jego rodzinę. Jak podała...

07.01.2010

Szykują się ważne zmiany w informatyzacji KRS

Zrównanie ważności dokumentów i informacji (odpisów, wyciągów i zaświadczeń) wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w formie papierowej z tymi, które są wydawane drogą...

07.01.2010

Burmistrz wrócił do pracy, śledztwo trwa

Oskarżony o korupcje burmistrz Helu Mirosław Wądołowski wrócił w środę 6 stycznia br. do pracy. Mógł to zrobić, ponieważ Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił poprzedniego dnia postanowienie prokuratury z...

07.01.2010

Zmienił się system finansowania ochrony środowiska

Od Nowego Roku zmienił się system finansowania ochrony środowiska w Polsce, pieniądze na ten cel trafią do samorządów. Zniknęły gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska. Pieniądze wpływające do...

07.01.2010

Pozwy zbiorowe budzą wątpliwości

Obecny projekt przewiduje zawężenie katalogu dochodzonych roszczeń z tytułu: roszczenia konsumentów, roszczenia poszkodowanych przez produkt niebezpieczny, roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych,...

07.01.2010

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zostały zmienione tak, aby były bardziej precyzyjne.

07.01.2010

Pozwy zbiorowe budzą wątpliwości

Obecny projekt przewiduje zawężenie katalogu dochodzonych roszczeń z tytułu: roszczenia konsumentów, roszczenia poszkodowanych przez produkt niebezpieczny, roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych,...

07.01.2010

Ustawa o pozwach grupowych podpisana

Prezydent RP podpisał 4 stycznia 2010 r. ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa została w końcowym etapie procesu legislacyjnego zawężona przedmiotowo...

06.01.2010

PIT-y już bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą być przesyłane drogą elektroniczną kolejne po PIT-37 formularze...

06.01.2010

Zasady doboru środków ochrony indywidualnej

BHP

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej...

06.01.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski