Prawidłowa stawka VAT dla wyrobów medycznych

Samo stwierdzenie, że urządzenia stanowią wyposażenie wyrobów medycznych i mieszczą się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego, nie jest wystarczające dla stwierdzenia podstawy do zastosowania...

28.06.2010

Udział organizacji w systemie EMAS

Środowisko

Artykuł to zwięzły materiał dotyczący systemu ekozarządzania i audytu środowiskowego (EMAS). Tekst ten wyczerpująco opisuje zagadnienia związane z procesem rejestracji i uczestnictwem organizacji w...

28.06.2010

14 konferencja Miasta w Internecie

Samorząd terytorialny

W dniach 23-25 czerwca 2010 r. w Zakopanem odbyła się już 14 konferencja Miasta w Internecie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rżnych środowisk, ale przede wszystkim samorządowcy.

28.06.2010

Badania lekarskie pracowników

BHP

Obowiązek pracownika polegający na poddaniu się badaniom lekarskich, jest konkretyzacją ogólnego nakazu przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny.

28.06.2010

Opublikowano tekst jednolity Prawa zamówień publicznych

Samorząd terytorialny

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo zamwień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 113 z dnia 25 czerwca 2010...

28.06.2010

Wydział Prawa UW jest liderem

Prawnicy

Decydujące znaczenie ma nasza oferta dydaktyczna. Nie dotyczy ona tylko obowiązkowych zajęć. Nasz wydział oferuje największą liczbę przedmiotów do wyboru ze wszystkich dziedzin prawa. Pod tym...

28.06.2010

UOKiK na tropie zmowy na rynku mobilnej TV

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie w sprawie ukarania Polskiej Telefonii Cyfrowej i Polkomtela. Firmom tym postawiono zarzut utrudniania przeprowadzenia kontroli podczas...

28.06.2010

Radca nie zapłaci VAT od obrony z urzędu

Pomoc prawna wykonywana przez radcę prawnego z urzędu nie jest zleceniem udzielonym przez sąd. Dlatego radca prawny będący wspólnikiem spółki osobowej nie staje się podatnikiem VAT z tego powodu. Tak...

28.06.2010