W okresie ośmiu miesięcy br. rozpoczęto budowę 112 606 mieszkań, tj. o 19,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Utrzymuje się natomiast spadkowa tendencja liczby wydanych pozwoleń. W okresie styczeń-sierpień 2010 r. wydano pozwolenia na budowę 115 041 mieszkań, tj. o 5,5% mniej niż przed rokiem. Największy udział (51,9%) w pojawieniu się nowych mieszkań mieli inwestorzy indywidualni. W okresie styczeń-sierpień 2010 r. wybudowali 44 076 mieszkań, tj. o 2,6% mniej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów nadal utrzymał się spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Otrzymano pozwolenia na budowę 69 002 mieszkań, tj. o 2,6% mniej niż przed rokiem. Odnotowano również niewielki spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – 64 704 mieszkania, tj. o 0,3% mniej niż w analogicznym okresie 2009 r.

Z kolei deweloperzy w okresie styczeń-sierpień 2010 r. oddali 33 265 mieszkań (co stanowiło 39,2% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 32,3% mniej niż w ub. roku. W ciągu ośmiu miesięcy br. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 42 044 mieszkań, tj. o 72,2% więcej niż w 2009 r. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia – 41 338, tj. o 5,1%. Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie ośmiu miesięcy 2010 r. oddały do użytku 3 263 mieszkania, tj. o 28,8% mniej niż przed rokiem. Mniejsza była również o 20,0% liczba pozwoleń uzyskanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (na budowę 2 401 mieszkań, wobec 3 000 przed rokiem) oraz liczba rozpoczętych mieszkań – 2 884, tj. o 1,8%.

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) oddali do użytku w ciągu ośmiu miesięcy 2010 r. łącznie 4306 mieszkań, tj. o 2,9% więcej niż w ub. roku. Liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia spadła w tej grupie do 2 300 (wobec 4 367), wzrosła natomiast liczba mieszkań rozpoczętych - 2 974, tj. o 29,8%.W okresie tym w budownictwie społecznym czynszowym oddano do użytkowania 2 293 mieszkania, tj. o 15,9% więcej niż przed rokiem. W budownictwie komunalnym wybudowano 1 829 mieszkań (o 1,2% więcej), a w zakłado¬wym – 184 (wobec 401 mieszkań w ub. roku). W okresie styczeń-sierpień br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w czterech województwach: w opolskim – o 73,8%, świętokrzyskim – o 27,3%, podlaskim – o 14,8% i warmińsko-mazurskim – o 12,2%. W województwie mazowieckim oddano 17 669 mieszkań, tj. o 31,4% mniej niż przed rokiem. Z pozostałych województw największy spadek odnotowano w małopolskim – o 35,2%, lubuskim – o 26,6% i zachodniopomorskim – o 22,9 %.