Europejska Konwencja Praw Człowieka chroni obecnie prawa wszystkich osób zamieszkujących 47 Państw Członkowskich Rady Europy.
Podczas uroczystości przemówienie wygłosili: Ban Ki-moon, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Thorbjørn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy, Gjorgje Iwanow, prezydent Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w imieniu Komitetu Ministrów oraz Jean-Paul Costa, prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.