Przepisy o "recyclingu" informacji

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora...

25.06.2010

Wyniki kontroli w UKS zaskakują

Prawnicy

Wyniki kontroli Urzędów Kontroli Skarbowych zaskakują szczególnie w obliczu ograniczonej liczby zmian w przepisach podatkowych z jaką mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Zastanawiające jest również...

25.06.2010

TK o rencie socjalnej

23 czerwca 2010 roku został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 czerwca 2010 r. dotyczący zgodności z Konstytucją odpowiednich przepisów ustawy o rencie socjalnej....

25.06.2010

Przedsiębiorcy chcą uproszczeń w VAT

Uproszczenie zasad rozliczeń podatku VAT z tytułu wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek, likwidacja przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzania odbioru faktur korygujących,...

25.06.2010

Sąd rejestrowy nie tylko od formalności

Sąd rejestrowy, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym jest uprawniony do badania wpływu naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne...

25.06.2010

Polska mogła obejść prawo

Komisja Europejska podjęła decyzję o zwróceniu się do Polski z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Komisja obawia się, że UKE mógł obejść unijny...

25.06.2010

Komisja faworyzuje użytkowników prepaidów

Komisja zakończyła postępowanie w sprawie naruszenia przez Polskę zobowiązań w zakresie zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi praw polskich abonentów telefonicznych. Polska zastosowała się do...

25.06.2010