Wolters Kluwer Polska zaprasza do udziału w cyklu konferencji AUTORYTETY HR. Konferencja AUTORYTETY HR odbywać się będzie corocznie z udziałem wybitnego eksperta HR. Celem konferencji jest przybliżenie dorobku i rozwiązań wypracowanych przez zagranicznych ekspertów, z których korzystają praktycy HR na całym świecie.

Pierwsza konferencja odbędzie się 2 czerwca 2011 roku, w Warszawie. Prelegentem prowadzącym konferencję Autorytety HR będzie Peter Reilly autor książek i artykułów z obszaru HR, mówca i doradca HR. Peter Reilly jest współautorem wydanego na rynku polskim bestsellera: „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej”.  Aktualnie Peter pełni funkcję Director HR Research & Consultancy, Institute for Employment Studies w Wielkiej Brytanii. Jego wiedzę i doświadczenie docenił również HR Magazine umieszczając go w 2010 roku,  w gronie Top 30 najbardziej wpływowych myślicieli HR w Europie.

Tematem pierwszej konferencji będzie ”NOWA ROLA HR: WYZWANIA I ROZWIĄZANIA”

Po kryzysie biznes stoi przed nowymi wyzwaniami. Wszystkie jednostki organizacyjne podporządkowywane są nadrzędnym celom biznesowym. Działy personalne również czeka adaptacja do nowych realiów.

Jaka jest NOWA ROLA DZIAŁU HR?

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Autorytety HR, podczas której Peter Reilly przedstawi swoje przemyślenia na temat sposobu przekształcenia działu HR – jego celów i zadań. W poszczególnych częściach konferencji pokazane zostanie jak HR może realizować swoje funkcję w nowych obszarach biznesowych i w sposób, który wcześniej nie był wykorzystywany.

 

Konferencja Autorytety HR podzielona została na cztery bloki tematyczne.

1.       Dział zasobów ludzkich w roli stratega.

2.       Dział zasobów ludzkich w roli agenta zmian.

3.       Dział zasobów ludzkich w roli profesjonalisty.

4.       Dział zasobów ludzkich w roli regulatora.

Każdy z bloków tematycznych przedstawiony zostanie wraz z obszernym komentarzem jak również przykładem najlepszych praktyk realizowanych na arenie międzynarodowej oraz na polskim rynku. W ten sposób uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z case study firm, które podjęły się realizacji tych zadań i uzyskać odpowiedź na pytania, z którym stykają się w życiu zawodom i w swoich organizacjach.


Więcej informacji o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie
http://www.abc.com.pl/autorytetyhr/


Kontakt
Monika Dawid-Sawicka
Kierownik Projektu Autorytety HR
E-mail: msawicka@wolterskluwer.pl