Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały notariatu

Uchwała izby notarialnej o możliwości odmowy objęcia patronatem aplikantów jest niezgodna z prawem. Podobnie bezprawna jest kara skreślenia z listy za ocenę niedostateczną z egzaminu lub...

18.08.2010

Sędziów trzeba przekonywać do mediacji

Prawnicy

Potrzebna jest kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim popularyzująca mediację jako próbę dojścia do porozumienia i rozwiązania zaistniałego konfliktu, najlepiej przygotowana przez Ministerstwo...

18.08.2010

Fiskus opodatkuje aukcje charytatywne

Jeżeli fundacja przekaże podczas aukcji charytatywnej przedmioty wytworzone przez jej podopiecznych, powinna zapłacić VAT wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie....

18.08.2010

Bezpieczeństwo informacji w finansach jest w cenie

Instytucje finansowe przywiązują coraz większą wagę do poprawy swojego bezpieczeństwa informacyjnego i są gotowe przeznaczyć na to duże fundusze. Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą...

17.08.2010

ZUS poinformuje ile już odłożyliśmy na starość

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już po raz czwarty wyśle ubezpieczonym list z informacją o wysokości środkw zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym w I filarze. Do końca sierpnia 18 mln...

17.08.2010

Słabe wyniki egzaminu radcowskiego

Aż 43 proc. aplikantów radcowskich w Warszawie nie zdało egzaminu uprawniającego ich do wykonywania zawodu. Aplikanci krytykują Ministerstwo Sprawiedliwości za złą organizację egzaminu i zapowiadają...

17.08.2010

RPO monitoruje polskie skargi do Strasburga

Prawnicy

Rosnąca liczba przegranych przez Polskę spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu jest powodem do niepokoju ponieważ z różnych badań wyłania się nie najlepszy obraz polskiej...

17.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski