Brakuje chętnych na asystentów sędziego

W wymiarze sprawiedliwości na koniec czerwca było nieobsadzonych 375 etatów asystenta sędziego. To wina zbyt niskich zarobków, niejasnej ścieżki awansu zawodowego i złych warunków pracy twierdzą...

17.08.2010

UOKiK opisze zasady wydawania zgód na fuzje

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, przedsiębiorcy planujący np. fuzję lub przejęcie, zobowiązani są zgłosić taki zamiar prezesowi UOKiK. Urząd przygotowuje zestaw nowych zasad...

17.08.2010

RPO monitoruje polskie skargi do Strasburga

Rosnąca liczba przegranych przez Polskę spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu jest powodem do niepokoju ponieważ z różnych badań wyłania się nie najlepszy obraz polskiej...

17.08.2010

Słabe wyniki egzaminu radcowskiego

Aż 43 proc. aplikantów radcowskich w Warszawie nie zdało egzaminu uprawniającego ich do wykonywania zawodu. Aplikanci krytykują Ministerstwo Sprawiedliwości za złą organizację egzaminu i zapowiadają...

17.08.2010

Wolne stanowiska sędziowskie

Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. Można więc ubiegać się o stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Szczecinie, stanowisko sędziego okręgowego w Katowicach i...

17.08.2010

Płatności mobilne coraz bliżej Polski

Visa Europe wdraża pierwsze w Europie systemy płatności komrkowych oparte na technologii microSD w ramach wsplnego programu realizowanego wraz z partnerem technologicznym, firmą DeviceFidelity oraz...

16.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski