Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna spodziewa się w tym roku 25 – 30 nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości około miliarda złotych.

Nowe przedsięwzięcia miałyby stworzyć około tysiąca miejsc pracy. W ubiegłym roku strefa pozyskała 23 nowe projekty o wartości co najmniej 830 mln zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie ponad 900 nowych miejsc pracy. Jednak realnie w ubiegłym roku przybyło ich aż 3 tys. Katowicka SSE jest największa w Polsce. Na początku ubiegłego roku powiększyła się o prawie jedną czwartą, do 1917 ha. W tym roku planowane jest rozszerzenie jej o tereny w Bielsku-Białej. Na około 180 firm działających w KSSE blisko 50 to motoryzacyjne. Mają 60% udział w całkowitej wielkości inwestycji i zatrudnieniu.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 18 stycznia 2011 r.