Gdańsk i Warszawa nie muszą dopłacać nauczycielom

Gdańsk, Warszawa, Kraków, Bydgoszcz i Zielona Góra zagwarantowały pedagogom średnie wynagrodzenie. Nie muszą zatem wypłacać jednorazowego dodatku uzupełniającego - informuje Serwis Samorządowy PAP.

27.01.2014

Roboty budowlane mogą być ubezpieczone

Budownictwo

Strony dążące do zawarcia umowy o roboty budowlane mogą rozważyć możliwość ubezpieczenia prowadzonych prac, co zapewni im finansową rekompensatę ewentualnie powstałych szkód. W tym celu...

27.01.2014

WSA ponownie rozpozna spór prezesa UZP z TVP

Zamówienia publiczne

Trwa spór Telewizji Polskiej z prezesem Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie zasadności nałożenia kary na TVP w związku z rzekomym naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. Sprawa trafiła do...

27.01.2014

PARP zaprasza na kolejne seminarium o PPP

Zamówienia publiczne

W dniach 6-7 marca 2014 r. odbędzie się drugie spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone tematyce PPP.

27.01.2014

Krakowscy radni chcą darmowej komunikacji w centrum

Samorząd terytorialny

Radni Dzielnicy I Stare Miasto zwrócili się do prezydenta Krakowa z wnioskiem, by na okres próbny wprowadzić bezpłatne przejazdy komunikacją zbiorową w centrum miasta - pisze Dziennik Polski.

27.01.2014

UOKiK zmusza PGNiG do wymiany umów z klientami

Prezes UOKiK zobowiązała PGNiG do zmiany praktyk, które utrudniały liberalizację rynku gazu w Polsce. Firma będzie musiała zmienić wzorce umów oraz wystąpić do odbiorców z propozycją aneksowania już...

27.01.2014