UOKiK bada skargę ponad 130 szpitali na NFZ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. skargi ponad 130 szpitali na sposób rozliczania tzw. nadwykonań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po tym postępowaniu UOKiK...

07.11.2013

Polityka energetyczna w nowej komisji

W środę, 6 listopada posłowie rozpatrywali w drugim czytaniu poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki. Zgodnie z projektem do zakresu działania nowej...

07.11.2013

Szpital modułowy powstanie w Katowicach

To będzie pierwszy taki szpital w województwie śląskim, złożony z modułów - przygotowanych pod klucz z ceramiką, instalacjami, drzwiami i oknami -, które trzeba tylko połączyć informuje Dziennik...

07.11.2013

Inspekcja pracy ostatnim ratunkiem dla pracowników

Dzięki działaniom Państowej Instekcji Pracy 118 tys. pracowników otrzymało zaległe wynagrodzenia i skorygowano zapisy umów zawartych z ponad 24 tys. pracowników. W przypadku 3,7 tys. osób pracujących...

06.11.2013

Absolwenci kolekcjonują fałszywe hologramy

W internecie roi się od ogłoszeń byłych studentów, którzy nielegalnie chcą kupić naklejki na legitymacje. Dzięki temu przedłużają jej ważność o kolejny semestr. I mogą korzystać ze wszystkich...

06.11.2013

OECD: zadowolenie z życia w Polsce - umiarkowane

Polska znalazła się wśród krajów o średnim zadowoleniu z życia. Poczucie szczęścia zwiększyło się u Niemców, a pogorczyło w Grecji. Niemal we wszystkich krajach OECD mniejsze jest natomiast zaufanie...

06.11.2013