Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – Etap II” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Bodzechów. Jego całkowity koszt to 71,6 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 51,4 mln zł.

Realizacja projektu przewiduje budowę ponad 69 km kanalizacji sanitarnej i modernizację 2 km sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy odbioru oraz oczyszczania ścieków. Dzięki tej inwestycji wzrośnie poziom skanalizowania obszaru aglomeracji o 5,01% , z poziomu 77,95% do 82,96%.

Umowę podpisali Małgorzata Skucha, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Jerzy Murzyna, Wójt Gminy Bodzechów.