Nikt nie zawinił ws. samobójstwa Pazika

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce umorzyła w czwartek śledztwo w sprawie śmierci Roberta Pazika, jednego z zabójców Krzysztofa Olewnika - poinformował rzecznik prokuratury Andrzej Rycharski....

13.01.2011

Wielki Projekt "Maluch"

Samorząd terytorialny

Zwiększenie ilości żłobków oraz poprawa standardu już istniejących, a wszystko to przy pomocy samorządu terytorialnego takie założenia przedstawia Projekt Maluch ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i...

13.01.2011

Nie likwidować wydziałów rodzinnych

Sędziowie sądów rodzinnych widzą poważne zagrożenie dla wymiaru sprawiedliwości w projekcie ustawy, który likwiduje wydziały rodzinne. Projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych...

13.01.2011

Kolejne pytania w sprawie zastępców wójta

Samorząd terytorialny

Jaką formę powinien mieć akt powołania bądź odwołania zastępcy wjta? Czy powinien on pełnić swoją funkcję po wyborach samorządowych? Jaka przynależy mu się odprawa i ile trwa czas wypowiedzenia?...

13.01.2011

Nie likwidować wydziałów rodzinnych

Prawnicy

Sędziowie sądów rodzinnych widzą poważne zagrożenie dla wymiaru sprawiedliwości w projekcie ustawy, który likwiduje wydziały rodzinne. Projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych...

13.01.2011

Postępowanie dyscyplinarne za 123 dni opóźnienia

Sąd Najwyższy stwierdził, że dla określenia winy sędziego niezbędne jest spełnienie trzech przesłanek: naruszenie musi być oczywiste, rażące i zawinione. Należy brać przy tym pod uwagę skutki, jakie...

13.01.2011

Know-how wykonawcy podlega ochronie prawnej

Zawarte w ofercie informacje o charakterze technicznym i technologicznym, które obejmują doświadczenie i wiadomości przydatne do konkurowania przez wykonawcę na rynku, mogą stanowić tajemnicę...

13.01.2011

Doradcy oczekują wzrostu transakcji M&A

Wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce wyniosła 21,0 mld euro w 2010 r. wobec 9,6 mld euro rok wcześniej. W tym czasie liczba transakcji M&A zwiększyła się o 8% do 659 umów, wynika z raportu...

13.01.2011

MS: zmiany w sądownictwie były konsultowane

Twierdzenia, że przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nie był konsultowany ze środowiskiem sędziowskim, w tym m.in. z Krajową Radą Sądownictwa oraz pierwszym prezesem Sądu Najwyższego,...

13.01.2011

RPO: dlaczego nie można wykupić mieszkań w TBS

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra infrastruktury w sprawie niemożności wykupu na własność lokali przez najemców mieszkań będących w zasobach towarzystwa...

13.01.2011