UOKiK: nieuczciwe opłaty za śmieci - Altvater Piła

Informowanie o podwyżce opłat za śmieci dopiero po jej wprowadzeniu to jedna z praktyk spółki Altvater w Pile, którą zakwestionowała Prezes UOKiK. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów...

14.11.2013

Twórca nieobyczajnej rzeźby może zostać ukarany

Zarzut nieobyczajnego wybryku postawiła policja twórcy rzeźby przedstawiającej radzieckiego żołnierza gwałcącego ciężarną kobietę. Miesiąc temu student ASP, bez stosownych pozwoleń, ustawił rzeźbę...

14.11.2013

Jak dobierać personel w podmiocie leczniczym?

Dobór osób pracujących w podmiocie leczniczym w białym fartuchu musi polegać przede wszystkim na sprawdzeniu, czy osoba ta spełnia warunki formalne - posiada aktualne prawo wykonywania konkretnego...

14.11.2013

Trwają prace nad informatyzacją służby zdrowia

Problemy związane z informatyzacją służby zdrowia to główny temat ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia. Posłowie rozmawiali na temat e-recept i integracją rejestrów medycznych.W posiedzeniu...

14.11.2013

Będzie remont torowiska w Szczecinie

Zamówienia publiczne

Ponad 44 mln zł będzie kosztować modernizacja 4,5-kilometrowego torowiska w centrum Szczecina. Miasto podpisało umowę w tej sprawie z wykonawcą prac - konsorcjum firm ZUE SA i TorKarSson Zbigniew...

14.11.2013

PSE wybrały ofertę spółki z grupy Mota-Engil

Zamówienia publiczne

Oferta spółki z portugalskiej grupy Mota-Engil została wybrana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako najkorzystniejsza w przetargu na modernizację stacji 220/110kV Pabianice.Inwestycja ma...

14.11.2013

Wycena spisu z natury

Po dokonaniu spisu tj. po ustaleniu stanu ilościowego - przedsiębiorca jest zobligowany do dokonania wyceny spisanych składników majątku. Jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu wyceny?

14.11.2013

Nauczyciele zapowiadają protest

MEN chce oddać samorządom nauczycielski awans. Ale samorządy nie chcą tego prezentu. Mimo to związki zawodowe szykują się do strajku informuje Gazeta Wyborcza.

14.11.2013