Hasło akcji to:  Porozmawiaj z notariuszem o majątku rodziny i jego bezpieczeństwie. Podczas zaplanowanych w 14 miastach dyżurów notariusze wyjaśnią, jak dokonać darowizny w ramach rodziny, jak prowadzić działalność gospodarczą bezpiecznie dla majątku rodziny, na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi ustrojami majątkowymi w małżeństwie, które decyzje majątkowe małżonkowie muszą podejmować wspólnie, a które nie wymagają uzgodnień.
Będziemy chcieli te spawy naszym gościom wyjaśniać, ale także informować o różnych instytucjach prawnych, które są mnie znane i rzadziej stosowane. Tymczasem naszym zdaniem są one bardzo przydatne, a więc warto je społeczeństwu przybliżać. Mam na myśli darowizny, dożywocia, umowy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych, zarządu majątkiem rodzinnym.
Taką bardzo mało popularną instytucją jest istniejąca od 2004 roku w kodeksie rodzinnym instytucja r
ozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Udając się do notariusza w celu umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, małżonkowie mogą wybrać system umownej rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. W zasadzie nie różni się on niczym od klasycznej rozdzielności majątkowej. Jego odmienność ujawnia się dopiero w momencie ustania małżeństwa lub ustania rozdzielności majątkowej (np. w drodze zawarcia umowy ustanawiającej wspólność). Wówczas możliwe jest żądanie wyrównania różnicy w dorobkach (w przyroście wartości majątków) między małżonkami, czyli małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka (bo np. prowadził dom, wychował dzieci, stan jego zdrowia nie pozwalał mu osiągać wyższych dochodów), może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Wyrównania dorobków mogą dokonać umownie sami małżonkowie. Jeśli jednak nie dojdą w tym zakresie do porozumienia co do sposobu lub wysokości wyrównania, wówczas rozstrzygnie za nich sąd.
- To ciągle niedoceniana, a jednocześnie bardzo pożyteczna instytucja prawna, do której stosowania chcemy zachęcać - konkluduje notariusz Renata Greszta.

W sobotę 26 listopada 2011 r. w godzinach 9-16 notariusze będą udzielali porad w 14 miastach w Polsce:

·       BIAŁYSTOK: NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2

·       BYDGOSZCZ: I Liceum Ogólnokształcące, plac Wolności 9

·       GDAŃSK: Teatr Wybrzeże, ul. Świętego Ducha  2

·       KATOWICE:  Biurowiec, ul. Mickiewicza 29

·       KRAKÓW: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

·       LUBLIN: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Narutowicza 4

·       ŁÓDŹ:            Izba Notarialna w Łodzi, ul. Narutowicza 119 a

·       OLSZTYN: NOT, pl. Konsulatu Polskiego 1

·       POZNAŃ: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, al. Niepodległości 2

·       RZESZÓW: NOT,  ul. Kopernika 1

·       SZCZECIN: Ośrodek „Buchalter”, al. Wojska Polskiego 83

·       TORUŃ: Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6

·       WARSZAWA: Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15

WROCŁAW:  Hotel Panorama, plac Dominikański 1