Samorządy połączą żłobki w zespoły

Posłowie zdecydują, czy prywatne kluby malucha będą musiały w ciągu 3 lat dostosować się do wymogów lokalowych i opiekuńczo-edukacyjnych przewidzianych w ustawie żłobkowej.

Na rozpoczynającym się 1 lutego posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się poprawkami do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, które uchwalił Senat. Jedna z najważniejszych poprawek, którą wprowadzili senatorowie, ma przyspieszyć wejście w życie nowych przepisów. Nastąpi to już miesiąc po publikacji w Dzienniku Ustaw. Jeszcze wcześniej, bo w tym samym dniu co ogłoszenie ustawy, zaczną obowiązywać jej art. 59 i 60, które umożliwią uruchomienie resortowego programu Maluch, przewidującego dofinansowanie dla gmin na zakładanie żłobków i klubów dziecięcych oraz wyposażanie lokali dla dziennych opiekunów. Do dyspozycji gmin jest w tym roku 40 mln złotych. Posłowie zadecydują też o tym, czy prywatne kluby dla małych dzieci, które działają na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, będą musiały się dostosować do wymogów ustawy żłobkowej. Poparcie powinna uzyskać z kolei poprawka umożliwiająca gminom łączenie żłobków i klubów dziecięcych w zespoły. Pozwoli to ograniczyć koszty administracyjne związane z działalnością tych placówek.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 1 lutego 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 1 lutego 2011 r.