Uzupełnienie dokumentów po terminie jest nieskuteczne

Podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych jest m.in. niezłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w...

02.11.2010

Ochrona prywatności w miejscu pracy

Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Jako takie, znalazło odzwierciedlenie w aktach ustawowych najwyższej rangi tak prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego. Już w...

02.11.2010

Polskie sądy są źle zarządzane

Problemy wymiaru sprawiedliwości są w dużej mierze wynikiem nieefektywnego zarządzania sądami, do czego przyczyniają się nowelizacje prawa o ustroju sądów powszechnych przeprowadzane w sposób...

02.11.2010

Nowy partner w BSJP

Maciej Stolfa, niemiecko- i anglojęzyczny doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem dołączył do grona partnerów w kancelarii BSJP. Pokieruje działem doradztwa podatkowego, który specjalizuje się...

02.11.2010

Prezes UKE dba o estetykę polskich gmin

Samorząd terytorialny

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej broni zapisw ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych krytykowanych przez urbanistw, za to że ustawa mocno uderza w ład przestrzenny...

02.11.2010

Wolne stanowiska sędziowskie

Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. M.in. w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Elblągu, Łasku.

02.11.2010

Przerywając programy reklamami TVP złamała prawo

Przerywanie reklamami programów nadawanych w TVP należy traktować jako czyn nieuczciwej konkurencji - stwierdził Sąd Najwyższy. TVN, która pozwała za to Telewizję Polską do sądu, nie ukrywa...

02.11.2010

Polskie sądy są źle zarządzane

Prawnicy

Problemy wymiaru sprawiedliwości są w dużej mierze wynikiem nieefektywnego zarządzania sądami, do czego przyczyniają się nowelizacje prawa o ustroju sądów powszechnych przeprowadzane w sposób...

02.11.2010

SKOK walczy w sądzie o licencję na bank

Po sześciu latach bezskutecznych starań w Komisji Nadzoru Finansowego walka o utworzenie banku oszczędnościowo-kredytowego przeniosła się do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

02.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski