Pożyczkę dla gminy można zabezpieczyć wekslem in blanco

Gmina, która chce uzyskać pożyczkę z budżetu państwa, musi złożyć wniosek do ministra finansów. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji.

Od 1 stycznia 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego obowiązują nowe zasady składania wniosków o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać pożyczkę z budżetu państwa, jeśli realizuje program naprawczy albo przygotowuje się do realizacji takiego programu. Ponadto uzyskanie pożyczki jest możliwe, jeśli z analizy programu naprawczego wynika, że nastąpi poprawa sytuacji finansowej jednostki, a pożyczka ta zostanie spłacona. W składanym przez jednostkę samorządu terytorialnego wniosku należy określić jej dane, wysokość pożyczki oraz proponowane terminy spłaty i wysokość rat. Ponadto należy uzasadnić, dlaczego jednostka ubiega się o pożyczkę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 12 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 12 stycznia 2011 r.