Gminy od 2014 roku będą stosować nowy wskaźnik

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego będzie miał zastosowanie od 2014 roku.

Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 20303/11), gminy m.in. w związku z wykorzystywaniem funduszy unijnych są obecnie znacznie zadłużone. Posiadają wiele długoterminowych zobowiązań, których możliwości spłaty były kalkulowane w oparciu o inny stan prawny. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poinformowało, że nowy wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań jest wynikiem postulatów zgłaszanych wielokrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stosownie do stanowiska strony samorządowej wydłużono vacatio legis dla regulacji określającej obowiązywanie nowego wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań z 1 roku do 3 lat w celu umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego dostosowania się do nowych przepisów. W rezultacie indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia będzie miał zastosowanie, począwszy od 2014 roku. Jednocześnie na jednostki samorządu terytorialnego nałożono obowiązek publikowania – w okresie vacatio legis – informacji o wysokości wskaźnika spłaty zobowiązań.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16 marca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 16 marca 2011 r.