Dane niesolidnych rodziców bez ochrony

Nie tylko pracownicy z upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych będą mieli dostęp do informacji uzyskanych od dłużnika alimentacyjnego.

Gmina, która prowadzi postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, rozpoczyna je od przeprowadzenia u niego wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. W ten sposób ustala jego sytuację dochodową oraz przyczyny niepłacenia alimentów. Wzory wywiadu i oświadczenia są określone w rozporządzeniu. Przygotowane właśnie przez resort pracy nowe rozporządzenie wprowadza w tych wzorach ważną zmianę, która polega na pozbawieniu ich klauzuli zastrzeżone. Jej obecność wymaga obecnie od gmin stosowania wymogów przewidzianych w ustawie o ochronie informacji niejawnych w przypadku tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania wywiadów i oświadczeń wypełnionych przez dłużników. To oznacza, że m.in. dostęp do tych dokumentów mogą mieć tylko pracownicy, którzy zostali przeszkoleni i mają certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Po zmianie przepisów zarówno wywiad, jak i oświadczenie będą włączane do akt danej sprawy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 13 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 13 stycznia 2011 r.