Nowelizacja ustawy o lasach opublikowana

Środowisko

Ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, stworzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego dokonywanie przez Lasy Państwowe wpłat do budżetu państwa...

21.02.2014

GUS: lepsze oceny koniunktury w budownictwie

Budownictwo

W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest nieco mniej pesymistycznie niż w styczniu i lepiej niż w lutym 2013 r. i lutym 2012 r. - podał GUS. Prognozy m.in. portfela zamówień i...

21.02.2014

MSP niechętnie zaciągają kredyty inwestycyjne

70 proc. polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców nie korzysta z kredytów inwestycyjnych i finansuje się z własnych środków. Choć jest to bezpieczne rozwiązanie dla samych firm, nieco...

21.02.2014

Od kwietnia będzie obowiązywał formularz VAT-26

Od 1 kwietnia wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra finansów, które określa wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26). Resort...

21.02.2014

Nagrywanie także przy sprawach wykroczeniowych

Nagrywanie rozpraw w sprawach o wykroczenia, zamiast ich pełnego pisemnego protokołowania, przewiduje nowelizacja przepisów, którą w piątek przyjął Sejm. Zmiana - w zamierzeniu - ma przyspieszyć ten...

21.02.2014