Wnioski i uwagi pochodzące od partnerów społecznych poddane zostały szczegółowej analizie zespołu pracującego nad projektem, w skład którego weszli prof. Michał Kulesza, prof. Jerzy Regulski, prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Jarosław Neneman. Owocem działań zespołu jest projekt uwzględniający zarówno zapotrzebowanie ze strony opinii publicznej, w tym przypadku organizacji pozarządowych, jak i możliwości realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie internetowej dostępne są pliki z projektem ustawy, a także sprawozdanie z konsultacji społecznych oraz zestawienie zgłoszonych uwag przez podmioty uczestniczące w konsultacjach.

Żródło: www.prezydent.pl

Pisaliśmy o tym również:
RPO zgłasza uwagi do projektu reformy samorządu terytorialnego