Wszyscy w regionie gotowi do rozbudowy Elektrowni Opole

Budownictwo

W piątek PGE wydała polecenie rozpoczęcia robót przy budowie dwóch nowych bloków Elektrowni Opole. Opolskie firmy, samorządy oraz mieszkańcy przygotowywali się do tego długo. Powstały oferty...

03.02.2014

Ponad 475 mln zł żąda Polimex-Mostostal

Zamówienia publiczne

Do GDDKiA wpłynęło roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości ponad 475 mln zł. Tak wygląda ciąg dalszy sporu, dotyczącego przerwanej budowy autostrady A1 i A4.

03.02.2014

Wyższe stypendia dla niepełnosprawnych i ubogich

Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury i rozwoju ustaliły, że w ramach Programu Erasmus+ osoby w trudnej sytuacji materialnej będą otrzymywały wyższą pomoc materialną. Wysokość...

03.02.2014

10 km trasy narciarskiej w Puszczy Białowieskiej

Samorząd terytorialny

10 km ma otwarta w sobotę pierwsza trasa dla narciarzy biegowych w Puszczy Białowieskiej. Przygotowała ją gmina Białowieża za środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

03.02.2014