Coraz więcej profili zaufanych

Samorząd terytorialny

Mniej papierów, brak konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie i stosowania dodatkowych urządzeń w postaci czytnika kart czy instalacji specjalnego oprogramowania - to korzyści płynące ze...

17.10.2011

Działka musi być z dostępem do drogi publicznej

Samorząd terytorialny

Wszystkie, a nie tylko niektóre działki położone na terenie objętym inwestycją muszą mieć dostęp do drogi publicznej i to już w momencie wydawania decyzji o warunkach zabudowy - orzekł Wojewódzki Sąd...

17.10.2011

Konferencja o mediacji w prokuraturze

MEDIACJA W PRAKTYCE PROKURATORSKIEJ DZIŚ I JUTRO to tytuł konferencji naukowej organizowanej przez Prokuraturę Generalną we współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska i z udziałem...

17.10.2011

Jest praca dla 22 komorników sądowych

Rynek

W ciągu miesiąca od dnia 13 października 2011 r. do właściwych prezesów Sądów Apelacyjnych można składać wnioski o powołanie na stanowisko komornika sądowego.

17.10.2011

MS: będą zmiany w statusie komornika

Rynek

Obecnie toczą się prace nad stworzeniem statusu europejskiego modelu komornika sądowego, dla którego wzorem będzie model francuski - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Z tego modelu wzory...

17.10.2011

Emerytura z mieszkania

Budownictwo

Pł roku temu Ministerstwo Finansw opublikowało założenia do ustawy o odwrconej hipotece. Od tego czasu od strony legislacyjnej wiele się nie wydarzyło, ale na rynku działają już co najmniej cztery...

17.10.2011

TK orzeknie we wtorek o kosztach procesu

Trybunał Konstytucyjny ogłosi 18 października br. wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej jednego z artykułów Kodeksu postępowania karnego - w zakresie, w jakim przepis ten uniemożliwia...

17.10.2011

Plan organizacji ruchu w związku z realizacją budowy

Budownictwo

Autorzy komentarza analizują przypadki, w ktrych zachodzi konieczność zajęcia psa drogowego w trakcie realizacji budowy. Opisują cały tryb postępowania z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, jak...

17.10.2011

Ustawa o dozorze technicznym

BHP

Dozór techniczny jest wykonywany przez państwowe organy (jednostki) Urzędu Dozoru Technicznego, których uprawnienia określa ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz....

17.10.2011