CCBE uważa, że ewentualne zmiany w tej dyrektywie powinny zawierać bardziej ograniczony zakres obowiązków prawników i ich samorządów w tej dziedzinie. Więcej>>>