Wójt zatrudnia pracowników, nie rada

Sprawa zatrudniania i zwalniania urzędników jest wyłączną kompetencją wójta. Rada nie ma uprawnień do oceny zasadności decyzji w tej sprawie stwierdził wojewoda podlaski....

24.06.2011

Sędziowie zaprotestują 11 lipca i 19 września

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do dalszego osłabienia pozycji władzy sądowniczej w Polsce - stwierdza Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w...

23.06.2011

Doktorat honoris causa dla prof. Stanisława Waltosia

Prawnicy

Prof. Stanisław Walotś otrzymał 22 czerwca br. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.Tytuł nadany został na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji UW, a promotorem był prof. dr...

23.06.2011

MS o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Samorząd terytorialny

Spotkanie, objęte przez ministra sprawiedliwości honorowym patronatem, zorganizowali m.in. Stowarzyszenie ,,Damy Radę oraz Krajowa Rada Komornicza.

23.06.2011

Konferencja w Kazimierzu Dolnym zakończona

Samorząd terytorialny

W dniach 20-21 czerwca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się IV Konferencja Naukowa, pt.,, Nowe podejście do zamówień publicznych zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności...

23.06.2011

Wolne stanowiska prokuratorskie

Prawnicy

W wojskowych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione albo utworzono kolejne stanowiska prokuratorskie. M.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Katwicach, Lublinie, Opolu.

23.06.2011

Jak pokonać inflację bezpiecznie inwestując?

Antyinflacyjna lokata daje zarobić 1,5 p.p. ponad wskaźnik wzrostu cen, oprocentowanie zeszłorocznych obligacji skarbu państwa sięga 7,5 proc., a dłużne papiery korporacyjne dają zarobić nawet 14,44...

23.06.2011

Wzrosła liczba oddanych lokali

Budownictwo

W ostatnich 12 miesiącach oddano do użytkowania ponad 128 tys. mieszkań wynika z danych Głwnego Urzędu Statystycznego. To o 14,4 proc. mniej niż przed rokiem, ale w porwnaniu miesięcznym więcej o 0,2...

23.06.2011

Platforma dialogu-białowieskiego

Środowisko

Powrt do rozmw o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego zadeklarowali na spotkaniu z ministrem Januszem Zaleskim, Głwnym Konserwatorem Przyrody, samorzdowcy i starosta hajnowski. Po ponad...

23.06.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski