Kluby za przyjęciem sprawozdania NIK w 2010 roku

Wszystkie kluby parlamentarne zapowiedziały podczas debaty poparcie sprawozdania NIK o stanie państwa w 2010 r. W ubiegłym roku NIK przeprowadziła blisko 300 kontroli; dotyczyły m.in. wykonania...

27.07.2011

Program Kapitał Ludzki przynosi efekty

Samorząd terytorialny

Na półmetku realizacji Programu Kapitał Ludzki widać już wyraźnie efekty. - Ze wsparcia skorzystało 3 mln osób, 100 tys. założyło własne firmy, ponad połowa bezrobotnych znajduje pracę po udziale w...

26.07.2011

Co wprowadzi ustawa prezydencka?

Samorząd terytorialny

Możliwość połączenia mandatu wójta i senatora, wprowadzenie instytucji wysłuchania oraz zapytania obywatelskiego, a także ustawowe zagwarantowanie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców to jedne z...

26.07.2011

Wolters Kluwer Polska partnerem Rankingu Samorządów 2011

Samorząd terytorialny

Wyniki Rankingu Samorządów 2011 zostały ogłoszone na uroczystej gali. Uświetnił ją swoją obecnością Jerzy Buzek - przewodniczący Parlamentu Europejskiego, w poprzednich edycjach zasiadający w...

26.07.2011

Wszyscy będą musieli stanąć do konkursu

Senatorowie postulują wykreślenie z ustawy o ustroju sądów powszechnych przepisów, które ułatwiają dojście do zawodu referendarza aplikantom z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Senacka...

26.07.2011

Wakacje w trakcie EURO 2012

Samorząd terytorialny

W dniu 22 lipca minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

26.07.2011

NIK negatywnie oceniła użytkowanie budynków komunalnych

Samorząd terytorialny

NIK negatywnie oceniła użytkowanie obiektów budowlanych, będących w zasobach nieruchomości gmin. Stwierdzono przypadki utrzymywania obiektów budowlanych w nieodpowiednim stanie technicznym, w sposób...

26.07.2011

OZZL wystąpił do NIK o kontrolę NFZ

Samorząd terytorialny

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli NFZ.

26.07.2011

Czy znakowanie i rejestrowanie psów jest legalne?

Samorząd terytorialny

Wszczepianie czipów, zakładanie kolczyków, tatuowanie czy inne sposoby trwałego oznakowania psów oraz rejestracja psów - takie obowiązki gminy próbują nałożyć na posiadaczy psów. Czy jednak takie...

26.07.2011

MS: nie stać nas na marnotrawienie energii i surowców

Środowisko

Podczas nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Konkurencyjności w części dotyczącej przemysłu w Sopocie uczestnicy dyskutowali w pięciu sesjach plenarnych, zwanych biegami (gears) pod hasłem...

26.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski