Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 98 mln zł – poinformowała PAP Justyna Korzeniowska z Urząd Miejskiego w Szprotawie.

„Główne powody decyzji to opóźnienia w robotach na wszystkich odcinkach, brak realizacji programu naprawczego i negatywna ocena inżyniera kontraktu odnośnie zaangażowania wykonawcy. Gmina ogłosi nowy przetarg i będzie starać się o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Wszystko po to, aby nie stracić przyznanej dotacji” - powiedział PAP Józef Rubacha.

Na swoją inwestycję gmina uzyskała ponad 52 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Może je stracić, gdyż poziom zaawansowania prac nie gwarantuje zakończenia poszczególnych etapów inwestycji w wymaganych terminach.

Aktualny stopień zaawansowania finansowego kontraktu wynosi tylko 8,9 proc. Zgodnie z umową wykonawca (z którym zerwano umowę) miał zakończyć wszystkie prace do września 2013 r. Według władz gminy nie jest on w stanie dotrzymać tego terminu.

Dotychczasowy stan zaawansowania robót związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach kształtuje się na poziomie 19 proc., z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie – 23 proc., a w zakresie budowania sieci kanalizacji sanitarnej – 2 proc.

Wykonawcą kontraktu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szprotawa” były firmy: Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. z Krakowa (lider konsorcjum) i Ecoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z Zielonej Góry (partner). Konsorcjum przysługuje prawo odwołania od decyzji samorządu.

Od początku realizacji projektu gmina poniosła wydatki związane z kontraktem dotyczącym robót budowlanych w wysokości ponad 8,8 mln zł brutto. Burmistrz zapowiedział, że gmina dokona rozliczenia z dotychczasowym wykonawcą i przygotuje nową dokumentację przetargową, aby móc wyłonić nowego lub nowych wykonawców robót budowlanych. Jest także zmuszona do starania się o wydłużenie terminów realizacji poszczególnych komponentów projektu.

„Gmina dołoży wszelkich możliwych starań, aby prawidłowo zrealizować zaplanowaną inwestycję zgodnie z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie i nie utracić uzyskanej ciężkimi staraniami dotacji unijnej” - dodał burmistrz.(PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

mmd/ mki/