Informacje dostępne są na stronach systemu ERK  w części: katalog studiów 2012/2013 » studia w języku polskim » dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, w kartach studiów w zakładce wyniki.

Poza informacją o wyniku kwalifikacji oraz miejscu na liście rankingowej, wszyscy kandydaci otrzymali w swoich indywidualnych kontach ERK komunikat o tym, czy uzyskany wynik umożliwia w chwili obecnej zakwalifikowanie do przyjęcia na studia.

Cały komunikat na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego