Dialog techniczny ma pomóc zamawiającemu

Zamówienia publiczne

Umiejętnie wykorzystany dialog może stanowić efektywne narzędzie wsparcia dla zamawiającego w przygotowaniu dokumentacji planowanego postępowania - pisze w Rzeczpospolitej Monika Kucharczyk, radca...

24.04.2014

GUS: stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,5 proc.

HR

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,5 proc. wobec 13,9 proc. w lutym - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Najwyższe bezrobocie jest w województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim,...

24.04.2014

Sejm znowelizował ustawę o autostradach płatnych

Sejm w czwartek znowelizował ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Przepisy zakładają m.in. likwidację działającej przy ministrze do spraw transportu Rady ds. Autostrad.

24.04.2014

Boromeuszka Agnieszka F. ma pójść do więzienia

Siostra Agnieszka F., skazana na dwa lata pozbawienia wolności za nieprawidłowości w prowadzonym przez zakon boromeuszek ośrodku wychowawczym w Zabrzu, ma pójść do więzienia - zdecydował zabrzański...

24.04.2014

SN: trzeba ocenić skutki odrzucenia wniosku o rentę

Ubezpieczenia społeczne

SN na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych rozpoznał skargę kasacyjną RPO od wyroku SA w Rzeszowie (sygn. III AUa 661/12). Sąd uchylił zaskarżony wyrok i...

24.04.2014

Greenpeace: pszczele produkty nie są wolne od pestycydów

Środowisko

Ponad dwie trzecie pyłku przynoszonego do ula przez pszczoły zbieraczki w Europie jest zanieczyszczone koktajlem pestycydów, składającym się w skrajnych przypadkach nawet z 17 różnych substancji -...

24.04.2014