Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował do Prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza oraz do wiadomości Ministra Zdrowia list, w którym wyraża oburzenie w związku z treścią pisma skierowanego 27 lipca br. do Ministra Zdrowia i opublikowanego na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej, dotyczącego zapewnienia pacjentom możliwości uzyskania szczepionki bezpośrednio w gabinetach lekarskich.”

Hamankiewicz nie rozumie, dlaczego ta sprawa wywołuje w środowisku aptekarskim opór, skoro „środowisko lekarskie zabiega o umożliwienie lekarzom wykonującym zawód w ramach praktyki zawodowej zapewnienia pacjentowi szczepionki, która przechowywana byłaby w praktyce lekarskiej w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym i jakościowym zapewniającym jej skuteczność i przede wszystkim bezpieczeństwo”.

Prezes NRA dodaje, iż świadczenie zdrowotne przy użyciu produktu leczniczego, jakim jest szczepionka nie jest równoznaczne ze sprzedażą produktów leczniczych przez aptekarza. Wykonanie przez lekarza świadczenia zdrowotnego w postaci szczepienia to czynność porównywalna z wykonaniem świadczenia w postaci znieczulenia np. przy ekstrakcji zęba. Celem umożliwienia lekarzom przechowywania i udostępniania pacjentom szczepionek jest jej natychmiastowe podanie pacjentowi, co zbliża opisywaną sytuację do udzielenia świadczenia zdrowotnego, a nie sprzedaży leku.

Hamankiewicz sprzeciwia się też twierdzeniom środowiska aptekarskiego, jakoby „lekarze nie byli w stanie zapewnić niezbędnych warunków przechowywania szczepionek, podczas gdy problemu takiego nie dostrzega w sytuacji zakupu szczepionki przez pacjenta w aptece i przechowywania jej przez niego poza jakąkolwiek kontrolą bez pełni świadomości, jak istotne znaczenie dla efektywności i bezpieczeństwa szczepionki mają warunki jej przechowywania”.

Mając na względzie dobro pacjenta, NRL nie zgadza się na przerzucanie na pacjentów odpowiedzialności i ryzyka związanego z prawidłowym transportem i przechowywaniem szczepionki. Nie jest możliwe, aby lekarz podał pacjentowi szczepionkę, co do której nie ma pewności w jakich warunkach i jak długo była ona przechowywana.

Więcej na ten temat na stronie internetowej NIL.

Źródło: www.nil.org.pl