125 km dróg lokalnych do przebudowy w woj. lubelskim

Samorząd terytorialny

Około 125 km dróg powiatowych i gminnych przebudowanych zostanie w tym roku w woj. lubelskim dzięki dotacjom z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Samorządy otrzymają na ten cel blisko...

19.05.2014

Maluch 2014: dofinansowanie dla placówek z 350 gmin

Samorząd terytorialny

734 placówek z 350 gmin dostanie w tym roku dofinansowanie z programu Maluch 2014 - poinformowało MPiPS. Powstaną dzięki temu 53 nowe żłobki i kluby dziecięce dla ponad 2 tys. dzieci. Część środków z...

19.05.2014

Założenie działalności wiąże się z obowiązkami

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej muszą dokonać wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Do wyboru mamy działalność indywidualną lub prowadzoną w formie spółki.

19.05.2014

Studenci z Europy przeciwko wykluczeniu społecznemu

W sobotę 17 maja zakończyły się dwutygodniowe zmagania studentów z 9 krajów Europy, rywalizujących ze sobą w międzynarodowych zespołach. Prowadząc realne kampanie promocyjne dla organizacji...

19.05.2014

Mieszkańcy gminy Zielona Góra chcą połączenia z miastem

Samorząd terytorialny

W referendum lokalnym mieszkańcy gminy Zielona Góra opowiedzieli się za połączeniem z miastem Zielona Góra. Frekwencja wyniosła 55,18 proc., a więc referendum jest ważne - poinformował zastępca wójta...

19.05.2014